Pogoda

zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019

Licznik odwiedzin

Dzisiaj382
Wczoraj349
W tym tygodniu382
W tym miesiącu12575
Wszystkich1393593

Szczegóły

 • IP: 34.239.152.207
 • Przeglądarka Unknown
 • Wersja
 • System Unknown

Aktualnie na stronie

3
_

poniedziałek, 27 marzec 2023

Druki na zebrania sprawozdawcze OSP 2023

Harmonogram zebrań sprawozdawczych OSP w 2023 r.

harmonogram zebran OSP 2023


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /gczk/templates/gczk_nowe/functions.php on line 196

Zebranie sprawozdawcze w OSP Goraszowice

1673782496854 male

Rozpoczął się okres zebrań sprawozdawczych dla jednostek OSP z terenu gminy Otmuchów. Na terenie gminy Otmuchów funkcjonuje 12 jednostek OSP.
W dniu wczorajszym (14.01.2023 r.) odbyło się zebranie w OSP Goraszowice. Był to czas podsumowania minionego roku i określenia planów na bieżący rok. Zebrani druhowie udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi jednostki, dając tym samym zielone światło do dalszego działania.

XX Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny „Zwierzaki”- 2023 r.

konkurs PZL Opole

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w ramach promocji kultury i edukacji łowieckiej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowania wartości przyrodniczych i etycznych zachowań wobec zwierząt, przesyła n/w regulamin XX Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Zwierzaki”

Prosimy o rozpropagowanie niniejszego pisma wśród jednostek szkół podstawowych, celem wzięcia udziału przez uczniów jednostek szkół podstawowych na terenie województwa opolskiego.

Informacja będzie również dostępna na Facebook ZO PZŁ w Opolu oraz na stronie ZO PZŁ w Opolu https://opole.pzlow.pl/

Załączniki:

 1. L.dz. 232 – MP – JK – 2022 z 20 grudnia 2022 r.
 2. Fomularz zgłoszeniowy dla uczestników XX Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego Zwierzaki
 3. Zgoda RODO na przetwarzanie danych uczestników XX Woj. Konkursu Literacko-Plastycznego Zwierzaki

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie przypomina, o obowiązku utrzymania wysokiego poziomu bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób (hodowlany jak i przyzagrodowy).

W sezonie 2021/2022 epizootia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) była największą jaka dotknęła Europę, zarówno pod względem czasu jej trwania, zasięgu jak i liczby ognisk. Mając na uwadze okresowy wzrost ryzyka bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia wirusa do gospodarstwa zwłaszcza w okresie pomiędzy 1 października i 31 marca roku następnego oraz licznymi migracjami dzikich ptaków, ważne jest by świadomie i rzetelnie podejść do obowiązujących przepisów bioasekuracji.

 

           Obowiązujące rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 31 marca 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 768) określa jednoznacznie:

1. zakazy:

 1. pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

2. nakazy:

 1. utrzymywania drobiu w sposób wykluczających jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywania drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi w izolacji od dzikich ptaków,
 4. przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 7. powstrzymywania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 8. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych tj.: zwiększona śmiertelność ptaków, spadek pobierania paszy i wody objawy nerwowe (drgawki, skręt szyi, paraliż nóg, niezborność ruchowa), duszność, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności. W razie wystąpienia w/w objawów niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie lub najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Ponadto w gospodarstwach utrzymujących drób i prowadzących działalność nadzorowaną zgodnie z art. 1 pkt.1 lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1421):

 1. w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego – wyposażenia gospodarstwa w maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej możliwość ich wyłożenia przed:
 1. wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków albo zastosowanie w tym gospodarstwie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczanie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich,
 2. wjazdami do gospodarstwa i wyjazdami z niego albo zainstalowanie niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających,
 1. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonego do użytku wyłącznie w danym budynku, oraz oczyszczania i dezynfekcji obuwia,
 • oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem, a jeżeli są używane wyłącznie w danym budynku, co najmniej raz dziennie,
 • prowadzenie i przechowywanie w tym gospodarstwie przez rok dokumentacji dotyczącej zakupu, przyjęcia, zużycia, środków odkażających, terminu wykonania czynności deratyzacji oraz daty padnięcia zwierząt i liczby zwłok padłych zwierząt przekazanych do unieszkodliwienia,
 • wdrożenie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji
 • prowadzenie rejestru środków transportu przewozu drobiu, jaj, paszy, lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren tego gospodarstwa oraz wejść osób do pomieszczeń w których utrzymywany jest drób,
 • wyposażenie gospodarstwa w przeznaczony do użytku przez to gospodarstwo kontener do przetrzymywania zwłok padłego drobiu, usuwanego nie rzadziej niż raz dziennie, oraz przetrzymywanie tego kontenera w osobnym pomieszczeniu specjalnie do tego celu przeznaczonym. Pomieszczenie ma być zabezpieczone przed gryzoniami zwierzętami domowymi i dzikimi.
 • wyposażenie gospodarstwa w środki odkażające do bieżącej dezynfekcji na co najmniej 7 dni, oraz utrzymywanie mat i niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczność dezynfekcji
 • zabezpieczenie znajdujących się na terenie gospodarstwa zbiorników wodnych przed dostępem ptaków wolnożyjących
 • utrzymywanie czystości i porządku wokół budynków inwentarskich, regularne wykaszanie roślinności, uprzątnięcie pozostałości pasz i ściółki.

Gospodarstwa utrzymujące 350 szt. drobiu średniorocznie powinny posiadać PLAN BIOASEKURACJI uwzględniajacy profil produkcji gospodarstwa, ustalenie stref czystych i brudnych, utworzenie procedur oczyszczania i dezynfekcji – pomieszczeń, sprzętu, środków transportu, wyposażenia, higieny personelu.

bioasekuracja

Zaproszenie

Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa opolskiego na spotkanie z przedstawicielem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawi założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich w 2023 roku.

Termin:    02 grudnia 2022 r. godzina 13:00

Opolski Urząd Wojewódzki,  I piętro, Sala im. L. Kaczyńskiego

 

Więcej informacji nt. programów:

Programy umożliwiające pozyskanie dotacji - NIW

Planowana przerwa w dostawie energii

tauron dystrybucja

TAURON Dystrybucja informuje o zaplanowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w miejscowowści Wierzbno

w terminie: 19.10.2022, godz. 09:00 - 19.10.2022, godz. 16:00

Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP - ODWOŁANE

pismo KP PSP odwołanie przeglądów

 

Idąc za pismem otrzymanym z Komendy Powiatowej PSP w Nysie informujemy, że przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP z terenu gminy Otmuchów, które miały się odbyć w dniach 12-13.10.2022 r. zostają odwołane. Na tą chwilę nie jest znany nowy termin przeglądów.

Próbna ewakuacja w Żłobku

IMG 20220922 095858 resized 20220923 112400676

 

W dniu 22.09.2022 r. w Żłobku w Otmuchowie przy ul.Łokietka przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji dzieci i pracowników z budynku Żłobka. O terminie ćwiczeń powiadomiono Komendanta Powiatowego PSP w Nysie. Ewakuacja przebiegła prawidłowo, bezpiecznie i sprawnie, zrealizowane zostały ustalone zadania, zabezpieczono dokumentację.
Po zakończonej ewakuacji zaprezentowano dzieciom działanie syreny strażackiej. Dzieci były bardzo zainteresowane tym sprzętem, dzięki czemu miały super zabawę.

Nie żyje Dh. Ryszard Gołąbek

wice prez fota gobek

Z ogromnym żalem i smutkiem przekazujemy informację o śmierci Druha Prezesa Ryszarda Gołąbka.  Druh Ryszard był czynnym, zaangażowanym i zasłużonym strażakiem – ochotnikiem, Prezesem OSP Buków oraz wieloletnim Wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Otmuchowie.

Szczere kondolencje dla rodziny i bliskich składają Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów Jan Woźniak oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Otmuchowie.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 20 września 2022 roku o godz. 15.00 w Bukowie.

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

plakat kominiarze

 

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

 

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych  „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".

Celem kampanii społecznej   "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest

eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

 • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów!,
 • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

 • prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
 • brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkod

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię przez nie organizowane

- "Zaproś Kominiarza" organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy

- "Z kominiarzem bezpieczniej" organizowaną przez Korporację Kominiarskie Polskich

- "Inwentaryzacja źródeł ciepła" organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

- "Ochrona środowiska wybór naszych czasów" organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

- "Bezpieczne Ciepło" organizowaną przez Krajowy Cech Kominiarzy

- "Bezpieczeństwo i ekologia z kominiarzem" organizowaną przez Beskidzki Cech Kominiarzy

- "Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa" organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy ,  jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi,  które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.

 

Z poważaniem

Prezes Wiesław Zabawa

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax.: (77) 431 50 16

tel.: (77) 431 50 17

gcr@otmuchow.pl

Przydatne numery:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie 999

Pogotowie Energetyczne 991

Drogi Powiatowe 774019712

Drogi Krajowe 774565058

Mapka ostrzeżeń meteo

ostrz meteo
 

Informacja o polowaniach

13c07dc57834efe557a25f7bc46ee8ad

Jakość powietrza w gminie

mapa powietrze