Pogoda

zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019

Licznik odwiedzin

Dzisiaj132
Wczoraj221
W tym tygodniu993
W tym miesiącu518
Wszystkich1077515

Szczegóły

 • IP: 18.205.109.152
 • Przeglądarka Unknown
 • Wersja
 • System Unknown

Aktualnie na stronie

7
_

piątek, 03 lipiec 2020

INFORMACJA DLA OSP !!!

Przypominamy, że meldunki z miesiąca bieżącego należy składać do 15 dnia następnego mięsiąca w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie. 

AKTUALNY druk oświadczenie (meldunku) uczestników działania ratowniczego/szkolenia pożarniczego do pobrania poniżej:

>> wersja edytowalna word <<

>> wersja pdf <<

Informacja o planowanych przerwach w dostawach prądu w dniu 28.08.2019

tauron dystrybucja

TAURON Dystrybucja informuje o zaplanowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla:

remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadziejowie oraz przepompowni i stacji uzdatniania wody administrowanych przez Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie na terenie Nadziejowa

w terminie: 28.08.2019 w godzinach od  08:00 do 18.00
 
Oprócz wyżej wymienionych sytuacji mogą nastąpić przerwy w dostawach wody w miejscowościach Jarnołtów, Kijów oraz Kamienna Góra spowodowane planowanymi przerwami w dostawach prądu w przepompowniach wody prowadzonych przez Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie.
 
 

Informacja na temat suszy na terenie Gminy Otmuchów

susza

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów informuje:

 Zgodnie z  monitoringiem  suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach - według najnowszego: dziesiątego  (21.VI. – 20.VIII)  okresu raportowania, na terenie miasta i Gminy Otmuchów  kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone lub nie dotyczy w danym okresie.

Komunikat o planowanych przerwach w dostawach prądu

tauron dystrybucja

TAURON Dystrybucja informuje o zaplanowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla:

remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadziejowie oraz przepompowni i stacji uzdatniania wody administrowanych przez Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie na terenie Nadziejowa

w terminie: 19.08.2019 - 21.08.2019 w godzinach od  08:00 do 18.00
 
Oprócz wyżej wymienionych sytuacji mogą nastąpić przerwy w dostawach wody w miejscowościach Kijów oraz Kamienna Góra spowodowane planowanymi przerwami w dostawach prądu w przepompowniach wody prowadzonych przez Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie.
 
 

Możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych przez suszę na terenie Gminy Otmuchów

suszaBurmistrz Miasta i Gminy Otmuchów informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku zagrożenia wystąpienia suszy.

Wnioski o szacowanie szkód należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2019r.  Do wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Otmuchów, również te które nie uległy uszkodzeniu.

Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym w ARiMR. Minimalna  powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż  0,10 ha.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć  również wydruk wniosku o płatności bezpośrednie na 2019 rok, który należy wydrukować ze strony ARiMR logując się do eWnioskiPlus.

W przypadku gdy rolnik posiada grunty rolne w kilku gminach, protokoły z pozostałych gmin, jeżeli wystąpiła tam susza dostarcza do gmin, na terenie której ma siedzibę gospodarstwa, celem sporządzenia protokołu dla całości gospodarstwa.

W przypadku produkcji zwierzęcej  (zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: mleko itp.) należy wypełnić dołączone do wniosku oświadczenie dotyczące przedmiotowej produkcji.

 Zgodnie z  monitoringiem  suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach  według ósmego (1.VII. - 31.VII.) i siódmego (21.V – 20. VII.) okresu raportowania  za zagrożone suszą na terenie Gminy Otmuchów  uznane zostały następujące uprawy:

 • kukurydza na ziarno i kiszonkę (kat. gleby I i II) ,
 • warzywa gruntowe (kat. gleby I) ,
 • krzewy owocowe (kat. gleby I i II gleby),
 • rośliny strączkowe (kat. gleby I)

Powyższe dotyczy kategorii gleby  I  i  II  – są to  gruntów klasy:  V i IV ( kat. gleby I) 

oraz  IVa i IVb  (kat. gleby II ).

     Jednocześnie Informuję, iż czynnikiem podstawowym i decydującym o przynależności gleb do danej kategorii glebowej na suszę w systemie monitoringu suszy rolniczej jest informacja zawarta na mapie podatności gleb na suszę, która przedstawiona jest na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl (mapa-kategorii).

Druki wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie pokój nr  9

tel. 77 431 50 17 wew 31.

Głośna próba syren z okazji 1 sierpnia

syreny alarmowe1Informujemy, iż na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 przeprowadzona zostanie głośna próba syren na terenie miasta i gminy Otmuchów w celu uczczenia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach próby syren nadany zostanie 3-minutowy komunikat ciągły. Prosimy nie reagować na powyższe komunikaty.

Ważna informacja dot. suszy na terenie gminy Otmuchów.

susza

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku zagrożenia wystąpienia suszy.

Wnioski o szacowanie szkód należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  01.08.2019r.. Do wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Otmuchów, również te które nie uległy uszkodzeniu.

Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym w ARiMR. Minimalna  powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10ha.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć  również wydruk wniosku o płatności bezpośrednie na 2019rok, który należy wydrukować ze strony ARiMR logując się do eWnioskiPlus.

W przypadku gdy rolnik posiada grunty rolne w kilku gminach, protokoły z pozostałych gmin, jeżeli wystąpiła tam susza dostarcza do gmin, na terenie której ma siedzibę gospodarstwa, celem sporządzenia protokołu dla całości gospodarstwa.

W przypadku produkcji zwierzęcej  (zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: mleko itp.) należy wypełnić dołączone do wniosku oświadczenie dotyczące przedmiotowej produkcji.

Zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach  według siódmego ( 21.V – 20. VII.) okresu raportowania, za zagrożone suszą na terenie naszej gminy uznane zostały uprawy: kukurydza na ziarno i kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe (kategoria gleby I ).

Jednocześnie Informuję, iż czynnikiem podstawowym i decydującym o przynależności gleb do danej kategorii glebowej na suszę w systemie monitoringu suszy rolniczej jest informacja zawarta na mapie podatności gleb na suszę, która przedstawiona jest na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl (mapa-kategorii).

Druki wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie pokój nr 9 tel. 77 431 50 17 wew 31.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (klauzula-informacyjna-rodo.doc)Klauzula informacyjna RODO 20 kB91
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE NR 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach.odt)OŚWIADCZENIE NR 1 OŚWIADCZENIE NR 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach17 kB93
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych s)OŚWIADCZENIE Nr 2OŚWIADCZENIE Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach290 kB110
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE Nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych.pdf)OŚWIADCZENIE Nr 4bOŚWIADCZENIE Nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych273 kB90
Pobierz plik (WNIOSEK o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego z)WNIOSEK o oszacowanie szkódWNIOSEK o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego29 kB0

Komunikat WIORIN w Opolu o możliwości zagrozenia upraw kukurydzy - omacnica prosowianka

wiorin w opoluWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu wydał komunikaty o możliwości zagrożeniu upraw kukurydzy następującym agrofagiem:

 • omacnica prosowianka

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (Kukurydza - omacnica prosowianka.doc)Kukurydza - omacnica prosowianka.doc 78 kB95

Pomoc dla druhów z OSP Otmuchów

Szanowni Państwo,
Zwykle to my możemy liczyć na nich i oczekiwać ich pomocy jednakże dziś to właśnie strażacy z OSP Otmuchów potrzebują naszej pomocy. Podczas burzy, która w dniu 13.06.2019 r. przechodziła przez Otmuchów jeden z piorunów uderzył w syrenę elektroniczną zamontowaną na remizie i spowodował zwarcie, w wyniku którego doszło do uszkodzenia wielu urządzeń elektrycznych wykorzystywanych przez strażaków - ochotników do swoich działań. Pomóżmy im w naprawie lub okupieniu uszkodzonego poprzez złożenie drobnego datku na poniższej stronie: https://zrzutka.pl/whbhx8

Komunikat WIORIN w Opolu o możliwosci zagrożenia upraw septoriozą i fuzariozą

wiorin w opoluWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu wydał komunikaty o możliwości zagrożeniu upraw pszenicy ozimej następującymi agrofagami:

 • septorioza plew pszenicy;
 • fuzarioza kłosów zbóż.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (pszenica ozima - fuzarioza.doc)Fuzarioza plewów pszenicy 155 kB225
Pobierz plik (pszenica ozima - septorioza.doc)Septarioza kłosów zbóż 87 kB124

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31/2019 - burze z gradem/1

a 30Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31/2019burze
Zjawisko: Burza z gradem
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm,
oraz porywami wiatru do 75 km/h. Początkowo możliwy grad.
Uwagi: Brak

Ważne:
Od: 2019-06-06 20:00:00
Do: 2019-06-07 05:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak
Czas wydania: 2019-06-06 08:56:00
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Otmuchów 2019

zawody 2019W dniu 1 czerwca 2019 roku odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Otmuchów. W rywalizacji na Stadionie Miejskim w Otmuchowie uczestniczyło 29 sekcji ze wszystkich gminnych jednostek OSP. Sędzią głównym zawodów był P.O. Dowódcy JRG 3 Paczków st. kpt. Remigiusz Wyleziński. W ramach tegorocznych zawodów sekcje strażackie rywalizowały ze sobą w ramach ćwiczenia bojowego oraz sztafety strażackiej oraz musiały zaliczyć ćwiczenie z musztry. Pogoda dopisała (nawet aż za bardzo) dzięki czemu rywalizacja między sekcjami była wyjątkowo zacięta. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Kategoria mieszana do 12 lat:

1 miejsce - OSP Jasienica 1, OSP Jasienica 2, OSP Maciejowice, OSP Kałków, OSP Łąka, OSP Otmuchów, OSP Wierzbno, OSP Śliwice, OSP Wójcice 1, OSP Wójcice 2

Kategoria chłopcy 12 - 15 lat:

1 miejsce - Łąka

2 miejsce - OSP Kałków

Kategoria chłopcy 15-18 lat:

1 miejsce - OSP Łąka

2 miejsce - OSP Nadziejów

3 miejsce - OSP Jasienica Górna

Kategoria seniorki:

1 miejsce - OSP Wierzbno

2 miejsce - OSP Buków

Kategoria seniorzy:

1 miejsce - OSP Łąka

2 miejsce - OSP Śliwice

3 miejsce - OSP Wócjcie

4 miejsce - OSP Maciejowice

5 miejsce - OSP Goraszowice

6 miejsce - OSP Otmuchów

7 miejsce - OSP Jasienica Górna

8 miejsce - OSP Buków

9 miejsce - OSP Jodłów

10 miejsce - OSP Nadziejów

11 miejsce - OSP Kałków

12 miejsce - OSP Wierzbno

Zwycięzcy kategorii seniorów - OSP Łąka otrzymali na stałe Przechodni Puchar Burmistrza Otmuchowa (za trzy wygrane z rzędu) oraz nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa Opolskiego w postaci pradownicy Turbojet.

Jednocześnie informujemy, iż seniorki z OSPP Wierzbno i seniorzy z OSP Łąka będą reprezentować Miasto i Gminę Otmuchów podczas Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych, które odbędą się 29 czerwca br. w Nowym Świętowie.

Zdjęcia z wydażenia można znaleźć klikając poniżej.

GALERIA ZDJĘĆ

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax.: (77) 431 50 16

tel.: (77) 431 50 17

gcr@otmuchow.pl

Przydatne numery:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie 999

Pogotowie Energetyczne 991

Drogi Powiatowe 774019712

Drogi Krajowe 774565058

Mapka ostrzeżeń meteo

 
Źródło: pogodynka.pl

Informacja o polowaniach

13c07dc57834efe557a25f7bc46ee8ad

Jakość powietrza w gminie

mapa powietrze