Pogoda

zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019

Licznik odwiedzin

Dzisiaj55
Wczoraj161
W tym tygodniu537
W tym miesiącu4830
Wszystkich1097537

Szczegóły

 • IP: 3.237.254.197
 • Przeglądarka Unknown
 • Wersja
 • System Unknown

Aktualnie na stronie

4
_

czwartek, 29 październik 2020

INFORMACJA DLA OSP !!!

Przypominamy, że meldunki z miesiąca bieżącego należy składać do 15 dnia następnego mięsiąca w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie. 

AKTUALNY druk oświadczenie (meldunku) uczestników działania ratowniczego/szkolenia pożarniczego do pobrania poniżej:

>> wersja edytowalna word <<

>> wersja pdf <<

80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

poland first to fight duzyW dniu dzisiejszym obchodzimy 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 1 września 1939 roku rozpoczęła się jedna z najdłuższych i najkrwawszych wojen całego świata. Tego dnia wojska III Rzeszy złamały obowiązujące traktaty graniczne z Polską i wkroczyły na terytorium naszego kraju. Od tego momentu zaczęła się wojna obronna, podczas której Polacy heroicznie bronili niepodległości Polski w walkach na Westerplatte, Oksywiu, pod Bzurą, nad Wisłą oraz bohaterską obroną stolicy. Ostatecznie 6 października Wojsko Polskie zaprzestało walk przez kolejne 5 lat terytorium naszego kraju przebywało pod okupacją niemiecką. Pomimo utraty niepodległości polscy żołnierze walczyli na wielu frontach II Wojny Światowej: pod Narwikiem, Tobrukiem, Lenino, Monte Cassino czy Calais, a także podejmując konspiracyjną walkę partyzancką na terenie kraju. Dzięki współpracy sił alianckich udało się pokonać III Rzeszę i 8 maja 1945 r. zakończyła się II Wojna Światowa w Europie. Wszystkim bohaterom tamtych wydarzeń składamy ogromne podziękowania za walkę o niepodległość ojczyzny. Pamiętajmy o tym, że dzięki ofiarności i waleczności tych ludzi możemy dziś mówić w naszym ojczystym języku. Podczas wykonaywani codziennych obowiązków przstańmy dziś na chwilę i w pamięci oddajmy hołd bohaterskim obrońcom naszej ojczyzny.

Ogłoszenie stanu nadzwuczajnego ALFA i ALFA CRP na terenie kraju

5d663e3cc6c08 o largePremier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od środy 28 sierpnia 2019 r. (od godz. 00:01) do wtorku 3 września 2019 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych, np. ministerialnego spotkania w Warszawie dotyczącego budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/stopien-alarmowy-alfa-i-alfa-crp-na-terenie-calego-kraju

Informacja o planowanych przerwach w dostawach prądu w dniu 28.08.2019

tauron dystrybucja

TAURON Dystrybucja informuje o zaplanowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla:

remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadziejowie oraz przepompowni i stacji uzdatniania wody administrowanych przez Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie na terenie Nadziejowa

w terminie: 28.08.2019 w godzinach od  08:00 do 18.00
 
Oprócz wyżej wymienionych sytuacji mogą nastąpić przerwy w dostawach wody w miejscowościach Jarnołtów, Kijów oraz Kamienna Góra spowodowane planowanymi przerwami w dostawach prądu w przepompowniach wody prowadzonych przez Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie.
 
 

Informacja na temat suszy na terenie Gminy Otmuchów

susza

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów informuje:

 Zgodnie z  monitoringiem  suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach - według najnowszego: dziesiątego  (21.VI. – 20.VIII)  okresu raportowania, na terenie miasta i Gminy Otmuchów  kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone lub nie dotyczy w danym okresie.

Komunikat o planowanych przerwach w dostawach prądu

tauron dystrybucja

TAURON Dystrybucja informuje o zaplanowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla:

remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadziejowie oraz przepompowni i stacji uzdatniania wody administrowanych przez Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie na terenie Nadziejowa

w terminie: 19.08.2019 - 21.08.2019 w godzinach od  08:00 do 18.00
 
Oprócz wyżej wymienionych sytuacji mogą nastąpić przerwy w dostawach wody w miejscowościach Kijów oraz Kamienna Góra spowodowane planowanymi przerwami w dostawach prądu w przepompowniach wody prowadzonych przez Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie.
 
 

Możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych przez suszę na terenie Gminy Otmuchów

suszaBurmistrz Miasta i Gminy Otmuchów informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku zagrożenia wystąpienia suszy.

Wnioski o szacowanie szkód należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2019r.  Do wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Otmuchów, również te które nie uległy uszkodzeniu.

Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym w ARiMR. Minimalna  powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż  0,10 ha.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć  również wydruk wniosku o płatności bezpośrednie na 2019 rok, który należy wydrukować ze strony ARiMR logując się do eWnioskiPlus.

W przypadku gdy rolnik posiada grunty rolne w kilku gminach, protokoły z pozostałych gmin, jeżeli wystąpiła tam susza dostarcza do gmin, na terenie której ma siedzibę gospodarstwa, celem sporządzenia protokołu dla całości gospodarstwa.

W przypadku produkcji zwierzęcej  (zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: mleko itp.) należy wypełnić dołączone do wniosku oświadczenie dotyczące przedmiotowej produkcji.

 Zgodnie z  monitoringiem  suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach  według ósmego (1.VII. - 31.VII.) i siódmego (21.V – 20. VII.) okresu raportowania  za zagrożone suszą na terenie Gminy Otmuchów  uznane zostały następujące uprawy:

 • kukurydza na ziarno i kiszonkę (kat. gleby I i II) ,
 • warzywa gruntowe (kat. gleby I) ,
 • krzewy owocowe (kat. gleby I i II gleby),
 • rośliny strączkowe (kat. gleby I)

Powyższe dotyczy kategorii gleby  I  i  II  – są to  gruntów klasy:  V i IV ( kat. gleby I) 

oraz  IVa i IVb  (kat. gleby II ).

     Jednocześnie Informuję, iż czynnikiem podstawowym i decydującym o przynależności gleb do danej kategorii glebowej na suszę w systemie monitoringu suszy rolniczej jest informacja zawarta na mapie podatności gleb na suszę, która przedstawiona jest na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl (mapa-kategorii).

Druki wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie pokój nr  9

tel. 77 431 50 17 wew 31.

Głośna próba syren z okazji 1 sierpnia

syreny alarmowe1Informujemy, iż na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 przeprowadzona zostanie głośna próba syren na terenie miasta i gminy Otmuchów w celu uczczenia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach próby syren nadany zostanie 3-minutowy komunikat ciągły. Prosimy nie reagować na powyższe komunikaty.

Ważna informacja dot. suszy na terenie gminy Otmuchów.

susza

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku zagrożenia wystąpienia suszy.

Wnioski o szacowanie szkód należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  01.08.2019r.. Do wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Otmuchów, również te które nie uległy uszkodzeniu.

Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym w ARiMR. Minimalna  powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10ha.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć  również wydruk wniosku o płatności bezpośrednie na 2019rok, który należy wydrukować ze strony ARiMR logując się do eWnioskiPlus.

W przypadku gdy rolnik posiada grunty rolne w kilku gminach, protokoły z pozostałych gmin, jeżeli wystąpiła tam susza dostarcza do gmin, na terenie której ma siedzibę gospodarstwa, celem sporządzenia protokołu dla całości gospodarstwa.

W przypadku produkcji zwierzęcej  (zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: mleko itp.) należy wypełnić dołączone do wniosku oświadczenie dotyczące przedmiotowej produkcji.

Zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach  według siódmego ( 21.V – 20. VII.) okresu raportowania, za zagrożone suszą na terenie naszej gminy uznane zostały uprawy: kukurydza na ziarno i kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe (kategoria gleby I ).

Jednocześnie Informuję, iż czynnikiem podstawowym i decydującym o przynależności gleb do danej kategorii glebowej na suszę w systemie monitoringu suszy rolniczej jest informacja zawarta na mapie podatności gleb na suszę, która przedstawiona jest na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl (mapa-kategorii).

Druki wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie pokój nr 9 tel. 77 431 50 17 wew 31.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (klauzula-informacyjna-rodo.doc)Klauzula informacyjna RODO 20 kB131
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE NR 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach.odt)OŚWIADCZENIE NR 1 OŚWIADCZENIE NR 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach17 kB132
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych s)OŚWIADCZENIE Nr 2OŚWIADCZENIE Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach290 kB160
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE Nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych.pdf)OŚWIADCZENIE Nr 4bOŚWIADCZENIE Nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych273 kB127
Pobierz plik (WNIOSEK o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego z)WNIOSEK o oszacowanie szkódWNIOSEK o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego29 kB0

Komunikat WIORIN w Opolu o możliwości zagrozenia upraw kukurydzy - omacnica prosowianka

wiorin w opoluWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu wydał komunikaty o możliwości zagrożeniu upraw kukurydzy następującym agrofagiem:

 • omacnica prosowianka

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (Kukurydza - omacnica prosowianka.doc)Kukurydza - omacnica prosowianka.doc 78 kB137

Pomoc dla druhów z OSP Otmuchów

Szanowni Państwo,
Zwykle to my możemy liczyć na nich i oczekiwać ich pomocy jednakże dziś to właśnie strażacy z OSP Otmuchów potrzebują naszej pomocy. Podczas burzy, która w dniu 13.06.2019 r. przechodziła przez Otmuchów jeden z piorunów uderzył w syrenę elektroniczną zamontowaną na remizie i spowodował zwarcie, w wyniku którego doszło do uszkodzenia wielu urządzeń elektrycznych wykorzystywanych przez strażaków - ochotników do swoich działań. Pomóżmy im w naprawie lub okupieniu uszkodzonego poprzez złożenie drobnego datku na poniższej stronie: https://zrzutka.pl/whbhx8

Komunikat WIORIN w Opolu o możliwosci zagrożenia upraw septoriozą i fuzariozą

wiorin w opoluWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu wydał komunikaty o możliwości zagrożeniu upraw pszenicy ozimej następującymi agrofagami:

 • septorioza plew pszenicy;
 • fuzarioza kłosów zbóż.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (pszenica ozima - fuzarioza.doc)Fuzarioza plewów pszenicy 155 kB262
Pobierz plik (pszenica ozima - septorioza.doc)Septarioza kłosów zbóż 87 kB159

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax.: (77) 431 50 16

tel.: (77) 431 50 17

gcr@otmuchow.pl

Przydatne numery:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie 999

Pogotowie Energetyczne 991

Drogi Powiatowe 774019712

Drogi Krajowe 774565058

Mapka ostrzeżeń meteo

ostrz meteo
 

Informacja o polowaniach

13c07dc57834efe557a25f7bc46ee8ad

Jakość powietrza w gminie

mapa powietrze