Pogoda

Ćwiczenia 2016
Ćwiczenia 2014 ...
Ćwiczenia 2010
Ćwiczenia 2014 ...
Ćwiczenia 2016

Licznik odwiedzin

Dzisiaj162
Wczoraj435
W tym tygodniu1544
W tym miesiącu5797
Wszystkich750206

Szczegóły

  • IP: 54.82.81.154
  • Przeglądarka Unknown
  • Wersja
  • System Unknown

Aktualnie na stronie

5
_

czwartek, 14, grudzień 2017

 

w mundurze z prawaWitamy na stronie

Zarządzania Kryzysowego Gminy Otmuchów .

Znajdziecie tutaj Państwo informacje dotyczące spraw Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony Cywilnej, spraw obronnych i spraw wojskowych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną i wzięcia aktywnego udziału w jej tworzeniu poprzez swoje komentarze i sugestie.

 

Artur Banasiak

tauron

Wszelkie awarie sieci energetycznej należy zgłaszać do pogotowia energetycznego TAURON w  Nysie dzwoniąc pod numer 991 lub 77 889 73 37. Jeżeli telefon będzie zajęty lub nie będzie odpowiadał awarię można zgłosić elektronicznie przez stronę internetową:

http://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/zglos-awarie/Strony/zglos-awarie.aspx

Spotkanie prezesów OSP 07.11.2016

zebranie 07 11 20167 listopada br. odbyło się spotkanie prezesów i przedstawicieli jednostek OSP z Komendantem Gminnym dh. Sylwestrem Łuckim oraz Sekretarzem Miasta Panem Arturem Banasiakiem. Podczas spotkania omówiono najważniejsze tematy dla jednostek i Zwiażku Gminnego OSP: ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach OSP, podjęto kwestię organizacji i przygotowania jednostek na zbliżającego się obchody Święta Odzyskania Niepodległości, rozdzielono obowiążki miedzy jednostki w zwiążku z zabezpieczeniem biegów niepodległosciowych mających miejsce 11 listopada oraz przekazano przezesom wszelkie zmiany w zasadach finansowania jednostek OSP w zwiażku ze zmianą VAT. Podczas spotkania każda jednostka otrzymała po kilka egzemplarzy pamiątkowych kalendarzy strażackich na 2017 roku. Spotkanie przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Ćwiczenie ewakuacji ZSP w Grądach 02.11.2016

Dnia 2 listopada odbyło się ćwiczenie ewakuacji przedszkolaków, uczniów i pracowników budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grądach. Ćwiczeniu organizowanemu przez Panią Dyrektor Irenę Bracichowicz przyglądali się Sekretarz Miasta Pan Artur Banasiak i pracownik Urzedu Miejskiego w Otmuchowie Pan Radosław Dunaj. Na sygnał alarmowy podany przez Panią Dryrektor przedszkolaki i uczniowie podjęli ewakuację poza budynek. Ewakuacja została przeprowadzona szybko i sprawnie - ZSP w Grądach ewakuowano w czasie niższym niż 2 minuty co daje bardzo dobry wynik. Dziekujemy Pani Dyrektor za udział w tego typu ćwiczeniach oraz zachęcamy inne placówki (nie tylko szkolne) do regularnego trenowania ewakuacji z korzystanych obiektów.

 

Nie dla czadu!

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego czadem w naszych gospodarstwach domowych. Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często podczas pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:

- uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

- nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

- przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,

- dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.

Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,

- użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,

- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

- w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji kartka powinna przywrzeć do ww. otworu lub kratki,

- często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,

- rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu, nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,

- nie zostawiać w garażu samochodu z zapalonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,

- nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyśpieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

- bóle głowy,

- zawroty głowy,

- ogólne zmęczenie,

- duszność,

- trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, nieregularny,

- senność,

- nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,

- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,

- rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,

- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112).

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Informacje ze strony KG PSP http://www.straz.gov.pl/porady/Sezon_grzewczy_2015_2016

Zachęcamy do przestrzegania wyżej wymienionych zasad oraz do używania czujników tlenku węgla w naszych domach. To urządzenie kosztuje tylko kilkadziesiąt złotych ale w razie zagrożenia może uratować nasze życie!

2016-10-10 Ćwiczenia ewakuacyjne w Jarnołtowie.

W poniedziałek 10.10.2016 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarnołtowie odbyły sie ćwiczenia ewakuacyjne. cwiczenia przygotowali i przeprowadzili nauczyciele przy wsparciu OSP Łąka i Komendanta Gminnego OSP Sylwestra Łuckiego. Ćwiczeniom przyglądał się Sekretarz Miasta Artur Banasiak - odpowiedzialny za Zarzadzanie Kryzysowe.

Uczniowie i personel przygotowali się do ćwiczeń solidnie, dlatego przebiegły one nadzwyczaj sprawnie pod czujnym okiem dyrektorki Jolanty Potoczak. Po chwili już wszyscy znajdowali się bezpieczni poza budynkiem. Tam inicjatywę przejął komendant przeprowadzając pokaz użycia gaśnicy proszkowej i sprzętu strażackiego zamontowanego w samochodzie gaśniczym.

Dziękujemy wszystkim za udział w ćwiczeniach i do zobaczenia za rok.

Ćwiczenia antyterrorystyczne

DSC 0440W piątek 14.10.2016 o godzinie 09.00 terroryści opanowali budynek RZGW, w którym uwięzili zakładników i zagrozili zniszczeniem zapory jeżeli władze nie zwolnią z więzienia ich kolegów.  Na miejsce wezwany został pododdział antyterrorystyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, który brawurowym atakiem z lądu i wody odbił obiekt. Zakładnicy zostali uwolnienie, a bandyci ujęci.

Na szczęście to nie opis zdarzenia kryminalnego, tylko ćwiczeń przeprowadzonych przez RZGW przy udziale Policji i innych służb. Ćwiczenia obserwowali zaproszeni goście i kierownictwo Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z całej Polski. 

 

DSC 0445 DSC 0443

14 października - Święto Edukacji Narodowej

Dnia 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej nazywany potocznie Dniem Nauczyciela. W tym dniu świętujemy rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego która miała miejsce 14 października 1773 roku. W tym dniu wszystkie instytucje związane z oświatą organizują uroczyste spotkania, podczas których nagradza się zasłużonych nauczycieli i wychowawców oraz w szczególny sposób dziękuje się im za trud wkładany w wychowanie młodego pokolenia.

Drodzy nauczyciele – z całego serca dziękujemy Wam za lata spędzone na nauczaniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń Polaków. Nie sposób również zapomnieć o pracownikach obsługi szkolnictwa - zarówno tych za biurkami jak i tych pracujących fizycznie, którzy w swojej codziennej pracy robią wszystko co tylko możliwe aby ułatwić nauczycielom cały proces nauczania i kształtowania charakteru młodych ludzi. Bez Waszej pomocy i zaangażowania odniesienie sukcesu wychowawczego nie byłoby możliwe.

Życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz mnóstwa radości i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 30 pedagogów naszej gminy otrzymało nagrodę Burmistrza Otmuchowa za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu dzisiejszym w Zespole Szkół w Jarnołtowie.
W Gminie Otmuchów w roku szkolnym 2016/2017 we wszystkich szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest 208 nauczycieli. Do  przedszkoli uczęszcza 444 dzieci, do szkół podstawowych 638  uczniów, do gimnazjów 306 uczniów i do szkół ponadgimnazjalnych 217 uczniów.

Przeglądy operacyjno-techniczne 2016

W dniach 6-7 października odbyły się przeglądy operacyjne jednostek OSP działających w Związku Gminnym ZOSP RP w Otmuchowie. Przeglądy przeprowadzone były przez przedstawicieli KP PSP Nysa: kpt. Remigiusza Wylezińskiego z JRG Paczków i ASP. Sztab. Sylwestra Łuckiego z KP PSP Nysa, Przedstawiciela Zarządu Gminnego OSP – druha Tadeusza Zabłockiego oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

Podczas przeglądów komisja sprawdzała stan techniczny remiz, pojazdów i sprzętów używanych przez jednostki, prawidłowość prowadzenia dokumentacji oraz śródroczną organizację pracy jednostek. Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Nysie przekazywali cenne uwagi dotyczące wykorzystania sprzętu i działań operacyjnych, a przedstawiciel Zarządu Gminnego notował bieżące potrzeby szkoleniowe i sprzętowe jednostek. W ogólnym rozrachunku większość jednostek została oceniona bardzo wysoko.

 

Maciejowice DSC 0459 Wierzbno DSC 0365 Wójcice DSC 0433

Wójcice DSC 0443 Wójcice DSC 0447

Próba ewakuacji otmuchowskich szkół

W dniu 22 września br. zorganizowane zostało ćwiczenie mające na celu sprawdzenie czasu oraz sposobu ewakuacji uczniów oraz kadry nauczycielskiej szkół znajdujących się na terenie Otmuchowa. Sekretarz Miasta Pan Artur Banasiak wraz z pracownikami Wydziału Organizacyjnego, Komendantem Gminnym dh. Sylwestrem Łuckim i druhami z OSP Wójcice zorganizowali próbną ewakuację dla Szkoły Podstawowej w Otmuchowie i Zespołu Szkół w Otmuchowie. O godzinie 9.30 przeprowadzono ewakuację budynku Szkoły Podstawowej, natomiast o godzinie 10.30 ewakuowano Zespół Szkół. Ćwiczenie, polegające na opuszczeniu szkoły przez wszystkie osoby oraz odcięciu źródeł prądu i gazu zostało wykonane w następujących czasach:

- 1 minuta 51 sekund – Szkoła Podstawowa w Otmuchowie,

- 3 minuty 8 sekund – Zespół Szkół w Otmuchowie.

Po przeprowadzeniu ewakuacji uczniowie oraz kadra dydaktyczna szkół miała okazję spróbować gaszenia źródła ognia przy pomocy gaśnicy proszkowej. Ćwiczenie to zostało przeprowadzone pod okiem druhów z OSP Wójcice. Po ćwiczeniu uczniowie mieli okazję obejrzenia wozu strażackiego wraz ze sprzętem oraz przymierzenia strażackich hełmów i kombinezonów.

Ćwiczenie to zostało wykonane sprawnie i szybko, Jedyną nasuwającą się uwagą był fakt, iż brama pożarowa prowadząca na teren szkół była zatarasowana przez zaparkowane przed nią samochody. Prosimy mieszkańców o rozważne parkowanie samochodów tak, aby w przyszłości nie utrudniać pracy strażakom i innym służbom.

 

> Galeria zdjęć <

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Na potrzeby rozwoju poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli Polski Policja utworzyła nową platformę elektroniczną, której zadaniem będzie zgłaszanie różnego rodzaju aktów naruszających bezpieczeństwo kraju. Program ten nosi nazwę „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Jego zadaniem jest ułatwienie komunikacji związanej ze zgłaszaniem zjawisk godzących w bezpieczeństwo obywateli wraz z podaniem dokładnej lokalizacji. System ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji Policji ( w tego typu przypadkach nadal należy korzystać z numerów telefonicznych 997 lub 112), aczkolwiek każde naniesione w nim zagrożenie będzie weryfikowane przez odpowiednie organy Policji. W ramach programu znajdującego się na stronie internetowej https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html każdy obywatel może zgłosić miejsce i rodzaj zjawiska naruszającego bezpieczeństwo obywateli. W katalogu zamieszczonych zagrożeń można znaleźć np: akty wandalizmu, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, nielegalne wysypiska śmieci, akty narkomanii, nielegalną wycinkę drzew, wypalanie traw czy żebractwo. Zachęcamy do korzystania z serwisu i zgłaszania tego rodzaju sytuacji – wszyscy obywatele współtworzą system bezpieczeństwa państwa i przez tego typu działania mają wpływ na jego poziom.

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Otmuchów 2016

DSC 0086 wąskie

W dniu 10 września na Stadionie Miejskim w Otmuchowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze organizowane przez Oddział Gminny ZOSP RP oraz Urząd Miejski w Otmuchowie. W zawodach brały udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z jednostek OSP całej gminy. Startowano w 6 kategoriach: drużyny mieszane do 12 lat, dziewczyny 12-15 lat, chłopcy 12-15 lat, dziewczyny 16-18 lat, chłopcy 16-18 lat i seniorki. Sędzią głównym zawodów był pan kpt. Remigiusz Wyleźniski z JRG Paczków. Zawody prowadzone były przez Komendanta Gminnego dh. Sylwestra Łuckiego. Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

 

Kategoria mieszana do lat 12:

1 miejsce - MDP Wójcice

2 miejsce - MDP Łąka

3 miejsce - MDP Maciejowice

Kategoria dziewczęta 12-15 lat:

1 miejsce - MDP Jasienica Górna

Kategoria chłopcy 12-15 laty:

1 miejsce - MDP Wójcice

2 miejsce - MDP Maciejowice

3 miejsce - MDP Otmuchów

Kategoria dziewczęta 16-18 lat:

1 miejsce - MDP Wójcice

2 miejsce - MDP Maciejowice

3 miejsce - MDP Łąka

Kategoria chłopcy 16-18 lat:

1 miejsce - MDP Łąka

2 miejsce - MDP Jasienica Górna

Kategoria seniorki:

1 miejsce - OSP Wierzbno

2 miejsce - OSP Buków

Po zakończeniu zmagań wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego przez dh. Tadeusza Zabłockiego. Następnie Burmistrz pan Jan Woźniak wraz z sędzią zawodów i komendantem gminnym wręczyli nagrody najlepszym drużynom. Zawody przebiegały w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Gratulujemy najlepszym i zachęcamy do trenowania na przyszłoroczne zawody!

>> GALERIA ZDJĘĆ <<

Zapraszamy na Pożegnanie Lata!

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które odbęda się w ramach Festynu na Pożegnanie Lata. Jednostki biorące udział zapraszamy o godz. 9.00 na płytę boczną Stadionu Miejskiego w Otmuchowie - do godz. 9.30 należy oddać wypełnione karty zgłoszenia drużyn. Serdecznie

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax.: (77) 431 50 16

tel.: (77) 431 50 17

g c r @ o t m u c h o w . p l

Na żywo - Rynek w Otmuchowie

Mapka ostrzeżeń meteo

 
 
Źródło: pogodynka.pl

Ostatnie komentarze