Pogoda

zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019

Licznik odwiedzin

Dzisiaj178
Wczoraj598
W tym tygodniu1362
W tym miesiącu11468
Wszystkich1615795

Szczegóły

 • IP: 44.220.44.148
 • Przeglądarka Unknown
 • Wersja
 • System Unknown

Aktualnie na stronie

1
_

środa, 19 czerwiec 2024

REGULAMIN TERENU IMPREZY Lato Kwiatów Otmuchów 2023

 
REGULAMIN TERENU IMPREZY
Lato  Kwiatów  Otmuchów  2023
nr WK.4040.17.2023.JB z dnia 22.05.2023
 
   Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy obejmującym wyznaczone miejsca w Rynku w Otmuchowie oraz terenach przyległych - w dniach 29 czerwca  - 02 lipca 2023 - zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu:
 1. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.
 2. W trakcie trwania imprezy w bezpośrednim jej otoczeniu ustanowiona zostaje strefa zamieszkania na podstawie zmiany organizacji ruchu zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
 3. Prawo wjazdu na teren wyłączony z ruchu mają mieszkańcy  „M” i osoby upoważnione na podstawie „wjazdówki” wydawanych przed imprezą LK i przyklejonej na przednią szybę.
 4. Godziny wjazdów dla wystawców „W”,  handlowców „H”, służbowa „S” ustala się na godz.:
 1. a/ czwartek od godz.24.00 do 16.00,
 2. b/ piątek od godz. 24.00 do godz. 10.00,
 3. c/ sobota od godz. 5.00 do godz. 10.00,
 4. d/ niedziela od godz. 5.00 do godz. 10.00.
 1. Godziny wjazdy dla wykonawców ustala się na czas niezbędny do występu i samego występu (parking w miejscu wyznaczonym przez organizatora)
 2. Godziny wjazdu dla VIP bez ograniczeń (parkowanie w miejscu uzgodnionym z organizatorem)
 3. Na terenie imprezy za bezpieczeństwo odpowiada Agencja Ochrony wynajęta przez Organizatora. W przypadku naruszenia przepisów ustanowionych w Kodeksie Karnym, ustawie prawo o ruchu drogowym oraz innych aktach prawnych niezwłocznie powiadamia się Policję.
 4. Jednostką upoważnioną do poboru opłat związanych z organizacją „Lata Kwiatów 2023”jest instytucja kultury – Miejsko – Gminny Dom Kultury w Otmuchowie zgodnie z Uchwałą nr XLVII/454/2023 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dn. 22.03.2023r.
 5. Organizator przygotowuje parkingi dla uczestników, które są niestrzeżone i płatne w wysokości 10,00 zł od postoju sam. osobowego, 20,00 zł busa i 40,00 zł autobusu, (do pobrania opłat upoważniona jest instytucja kultury -  MGDK w Otmuchowie).
 6. Osoby obecne na terenie zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych organizatora i ogólnych przepisów prawa w tym prawa o ruchu rogowym.
 7. Osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk (w wyznaczonych punktach).
 8. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
  1. osób wnoszących napoje w pojemnikach innych niż plastikowe, posiadających środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia,
  2. osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
  3. osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść ww. zabronione środki lub przedmioty),
  4. wprowadzania zwierząt,
 9. Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które:
  1. zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
  2. pomimo zakazu weszły lub wniosły ww. zabronione środki bądź narzędzia.
 10. W wypadku braku skuteczności zaprowadzenia porządku przez agencję ochrony do działań może zostać włączona Policja.
 11. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
 12. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub prezentowanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale informacyjnym, wydawnictwie lub programie przedstawiającym imprezę w celach promocyjnych.
 13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:
  1. natychmiast powiadomić służby porządkowe,
  2. unikać paniki,
  3. stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów,
Regulamin imprezy zostanie umieszczony w miejscach ogólnie dostępnych na terenie miasta i na stronie www.otmuchow.pl i www.gczk.otmuchow.pl .
 
Otmuchów:  22-05-2023  roku

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax.: (77) 431 50 16

tel.: (77) 431 50 17

gcr@otmuchow.pl

Przydatne numery:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie 999

Pogotowie Energetyczne 991

Drogi Powiatowe 774019712

Drogi Krajowe 774565058

Mapka ostrzeżeń meteo

ostrz meteo
 

Informacja o polowaniach

13c07dc57834efe557a25f7bc46ee8ad

Jakość powietrza w gminie

mapa powietrze