Czyszczenie drogi Maciejowice, Lubiatów

We wtorek 12-06-2012 po intensywnych opadach deszczu na drogi w Maciejowicach i Lubiatowie doszło do zamulenia spływającym z pól błotem dróg powiatowych. Informacja ta dotarła do Burmistzra Otmuchowa Jana Woźniaka, który natychmiast uruchomił OSP Otmuchów a następnie OSP Wójcicice. Zaniedbania zarzadów dróg i pól spowodowały, konieczność prowadzenia akcji oczyszczania drogi aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu.

O zwrot kosztów wystąpimy do zarządcy drogi, a ten powinien wystąpić do uzytkownika gruntów o odpowiednie ich zabezpieczenie.