Woda niezdatna do picia

woda kran niezdatna

KOMUNIKAT DLA MIEJSCOWOŚCI RYSIOWICE, GORASZOWICE, GRĄDY, ULANOWICE !!!
 
Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie informuje, że woda z wodociągu Rysiowice nie spełnia ostatecznie parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
W związku z powyższym, mając niejednoznaczne wyniki badań uznaje się, że woda z wodociągu Rysiowice nie posiada przydatności do spożycia przez ludzi.
 
Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania potraw oraz mycia zębów.
 
Do spożycia należy używać wodę dostarczaną przez administratora wodociągu po jej uprzednim przegotowaniu!
W celu poprawy jakości wody sieć wodociągowa obecnie jest poddawana okresowemu płukaniu i chlorowaniu oraz sprawdzeniu szczelności.