Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wykazu lekarzy weterynarii upowaznionych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa

Poniżej w załączniku zamieszczamy Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa.