Komunikat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

ograniczenie ilości owadów 1

ograniczenie ilości owadów 2