Ćwiczenia transgraniczne w Łące

Zgodnie z harmonogramem projektu "Ratownictwo bez granic" współfinansowanego przez Euroregion Pradziad, budżet państwa i gminę w sołectwie Łąka odbyły się ćwiczenia transgraniczne jednostek z Łąki, Vidnavy i Otmuchowa mające sprawdzić zdolność porozumienia służb ratowniczych z obu państw w czasie akcji ratowniczej. Jak było do przewidzenia osoby, które od początku pracowały przy projekcie miały dużo mniej kłopotów w porozumiewaniu się. Ale to dopiero początek drogi. Wiele jeszcze przed nami.

Samo założenie ćwiczenia nie było łatwe bo obejmowało zdarzenie drogowe z udziałem aż trzech samochodów i pieszego. Należało zabezpieczyć miejsce wypadku, zająć się licznymi poszkodowanymi i to wszystko przy licznych gapiach kręcących się wszędzie. Każda sekcja otrzymała od dowódcy zadanie i strażacy przystąpili do działania. Komendant Gminny OSP wraz Skarbnikiem Tadeuszem Zabłockim obserwowali cały przebieg ćwiczenia oceniając etapy realizacji.

Po zakończonych ćwiczeniach wszyscy udali się pod remizę OSP Łąka gdzie omówiono przebieg ćwiczenia i przeanalizowano popełnione błędy. Omowiono też problemy językowe i techniczne wynikające z różnic sprzętowych i proceduralnych. Postanowiono także, że takiećwiczenia będą organizowane częściej.

Na zakończenie drobny poczęstunek i powrot do remiz.

Dzieki realizacji projektu mamy do dyspozycji sprzęt, i wyposażenie dzięki, któremu organizacja takich zadań nie przedstawia żadnych kłopotów. Namiot, ławki ze stołami oraz sprzęt audiowizualny zapewniają odpowiednie warunki oraz poziom przekazu i jego skuteczność.