1 września 1939 - 75 rocznica

1 września 1939 r. to jedna z najważniejszych dat w nowoczesnej historii. Tego dnia rozpoczęła się II Wojna Światowa. Ten najkrwawszy z konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości zaczął się w Polsce i kosztował życie kilkudziesięciu milonów ludzi. Wrogo nastawieni wtedy do nas Niemcy zaatakowali nasz kraj. Polacy bronili sie dzielnie nie mogąc doczekać się reakcji ze strony swoich sojuszników (Anglii i Francji)> mimo wypowiedzenia wojny nie podjeli żadnych realnych działań. Walczyliśmy więc przez długi czas samodzielnie stawiając opór agresorowi. 

We wrześniu 1939 r. nie tylko Niemcy zaatakowali nasz kraj. 17 września wróg nadszedł też z drugiej strony. Żołnierze ze Związku Radzieckiego, działając na mocy tajnej umowy (Ribbentrop-Mołotow) podpisanej wcześniej z Niemcami, również napadli na Polskę, zadając nam cios w plecy uniemożliwiając dalszą walkę.

Pamiętajmy o historii i wyciągajmy z niej wnioski.