Spotkanie w Jarnoltowie

Już kolejny raz na wniosek Burmistrza Otmuchowa odbyło się spotkanie w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w sołectwie Jarnołtów. Do tej pory nie została załatwiona sprawa uporczywego podtapiania błotem i wodą posesji przy drodze powiatowej - stało się to już 5 razy.

Dlatego też z inicjatywy Burmistrza Jana Woźniaka od pierwszego zalania prowadzone są rozmowy ze Starostwem i jego służbami drogowymi aby zabezpieczyć naszych mieszkańców i zapewnić im bezpieczny przejazd po drogach publicznych. Teraz zaproszono obydwu starostów i dyrektora ZDP aby na miejscu zobaczyli w czym jest problem i jak mu zaradzić.

Na miejscu okazało się, że dotychczasowe działania powiatu niewiele dały, a jakość już wykonanych prac pozostawia wiele do życzenia. Na wniosek burmistrza mają więc zostać wykonane prace zabezpieczajace określone w czasie wcześniejszych spotkań, na które zgadza się właściciel gruntu i w których partycypować będzie gmina aby je przyśpieszyć.