Zawody Pierwszej Pomocy PCK w Otmuchowie

 Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie  po raz 17  zorganizował zawody pierwszej pomocy dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych . Odbyły się dnia 13 maja . Wzięło w nich udział 15 drużyn z placówek oświatowych Gminy Otmuchów i Gminy Paczków. Zespoły ze szkół gimnazjalnych  (4) po raz pierwszy rywalizowały o wejście do etapu okręgowego Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Celem zawodów było m.in. sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkoleń z  tego zakresu . Stacje z upozorowanymi zdarzeniami zostały rozmieszczone wokół otmuchowskiego zamku. Zawodnicy udzielali pomocy poszkodowanym w sytuacjach:  krwotok z nosa, omdlenie, uraz kręgosłupa, pogryzienie przez psa, zawał ( resuscytacja krążeniowo – oddechowa na manekinie ). Do rozwiązania był  również test zawierający pytania  o PCK , z zakresu udzielania pierwszej pomocy i o Gminie Otmuchów. Na jednym z punktów usytuowany był wóz strażacki otmuchowskiej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej . Każdy mógł zobaczyć jego wyposażenie , spróbować swoich sił w gaszeniu pożaru. Na stacjach sędziowali studenci PWSZ  w Nysie (Ratownictwo medyczne). Rozegrano również konkurencje indywidualne: rzuty lotkami do tarczy, gra w bule – nagrodzono medalami 12 uczniów. Najlepsze wyniki osiągnęli: Emilia Nowak z  PSP nr 3 w Paczkowie i Ola Tomaszek z PG w Paczkowie ( lotki) oraz Paulina Kotara ze SP w Ligocie Wielkiej i Zuzanna Prochera z NGS w Paczkowie ( bule). Uczestnicy zawodów oczekując na pokonywanie trasy spędzili czas w kinie rowerowym. Układali z  serduszek, kwiatków znak czerwonego krzyża. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Otmuchowa, który wręczył puchary, medale i nagrody zwycięzcom.

Zwycięskie drużyny:                                                                                                                                              

 szkoły podstawowe :                                                                                                                                     

I m.  Z S P w Trzeboszowicach                                                                                                                                                                                     

II m.  Z S P w Mesznie                                                                                                                                       

III m. Z S P w   Maciejowicach     

gimnazja                                                                                                                                                                                                                  

I m.   Publiczne Gimnazjum w Paczkowie                                                                                                      

II m.  Gimnazjum w  Jarnołtowie                                                                                                                      

III m. Gimnazjum w Otmuchowie

   Puchary i medale zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Natomiast nagrody rzeczowe oraz poczęstunek zakupiono z dotacji Gminy Otmuchów otrzymanej na działalność w ramach pożytku publicznego.                                                                                                                        

  Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie składa podziękowania sponsorom, opiekunom SK PCK,  Jednostce OSP, M-G Domowi Kultury , studentom PWSZ w Nysie za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów.

tekst Stanisława Kosmal

foto Marta Szewczuk