Pismo PSP ws sprzętu

Otrzymaliśmy pismo z KP PSP Nysa ws braków w informacji o posiadanym spzręcie i wyposażeniu.
Proszę Naczelników o sprawdzenie czy pzresłali już te informacje i ewentualne ich uzupełnienie.