Utylizacja chemikaliów 10-04-2014

Kontynuując działania związane ze znalezionymi w pobliżu Zwanowic substancjami chemicznymi - przypomnijmy, że podrzucono je z Republiki Czeskiej - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego po analizie ofert ściągnął firmę specjalizującą się w utylizacji niebezpiecznych substancji.

Do chwili usunięcia, chemikalia zabezpieczone były w remizie OSP Śliwice dlatego też przebieg akcji monitorowali strażacy OSP Śliwice. Pomagali również w załadunku. Dziękujemy za pomoc.