Głośna próba syren

Na podstawie informacji przekazanej przez Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, w ślad za przekazanym dzisiaj (21 bm.) pismem BZK-I.642.4.2013 informuję, że:

na dzień 23 października br. (środa) zaplanowano dwukrotne uruchomienie syren alarmowych na terenie województwa, wg następującego harmonogramu:

-              w godz. 10:00 – 10:15

                nastąpi ćwiczebne ogłoszenie alarmu z wykorzystaniem modulowanego dźwięku syren w okresie trzech minut;

-              o godz. 11:00

nastąpi przekazanie sygnału odwołującego (ćwiczebny) alarm z wykorzystaniem ciągłego dźwięku syren w okresie trzech minut.

Precyzyjny (minutowy) termin ogłoszenia ćwiczebnego alarmu zostanie podany dopiero 23 bm. w trakcie realizacji scenariusza ćwiczenia RENEGADE-KAPER 13/II.

Proszę o gotowość służb szczebla powiatowego i gminnego do wykonania zadania.

Kierownik WCZK,

S. Potoniec