Posiedzenie WZZK

  W czwartek 25-04-2013 odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws zagrożenia powodziowego i inwestycji z tym związanych.

Przybyłym przedstawicielom samorządów przedstawiono zrealizowane inwestyce oraz te zaplanowane na najbiższa przyszłość. Naszej gminy dotyczyć będzie inwestycja polegająca na budowie zbiornika retencyjnego na Cielnicy w sołectwie Grądy. Inwestycja ma ruszyć już w tym roku.